بی تو به سر نمیکنم حتی هزران خاطره///

بی تو هرگز دونه های بارونو نمی چینم
بی تو هرگزروی برگای خزون نمی شینم
بی تو پشت پنجره/داد میزنم از حنجره
میخوام از اون خدای خوب/از اون خدایه خاطره
بی تو این تنهاییا را در کنم
بی تو این خاطره ها را سر کنم
بی تو ویلون می مونم کنار باغ اطلسی
کسی نیس با ما بمونه تو روزای بی کسی
حالا بی تو میمونم
بی تو می دونم
دیگه تنها میخونم
می دونی بی تو خزونه دل ما
بارون به جرات می زنه
مه به غربت میشینه رو فال ما
این روزا بی تو می شینم تو کنار پنجره
می نویسم توی برگای سفید/دونه های گرد بارون/روی شیب سرسره
توی پاییز خزون
توی قاب پنجره
می نویسم:بی تو هرگز
بی تو به سر نمیکنم حتی هزران خاطره///

/ 0 نظر / 9 بازدید