دیگه اینجا کسی نیست

دیگه اینجا کسی نیست
آدما رو صدا کنه
خنده به صورت بشینه
آسمونو نگاه کنه
دیگه اینجا کسی نیست
اسم ما رو خط بزنه
داد بزنه از ته دل
دل ما رو سیاه کنه
دیگه اینجا کسی نیست
با ما بشینه تو خونه
دل به ما ببنده و
تنها نمونه تو لونه
دیگه اینجا کسی نیست
راز دلو نگه داره
عاشق هرکی؟ که شد
دست رو دل ما نزاره...

/ 0 نظر / 22 بازدید